Kasutajate haldus objektil

KASUTAJATUGI

Enimlevinud küsimustele leiad vastuse siin. Detailne kasutusjuhend on kättesaadav logides sisse süsteemi (Help) ning sealsamas leiad ka tehnilise toe telefoninumbri.


    • Uus kasutaja lisamine

      - Kasutaja lisamiseks Vali Objekt -> Kasutajad -> Sisesta uue kasutaja andmed ja salvesta. Andmete sisetamisel veendu, et email ja nimi on õige. Süsteem saadab edasised juhised kasutaja emailile. ID.

    • Olemasoleva kasutaja ligipääsu piiramine objektil

      - Vali Objekt -> Kasutajad -> Kasutaja -> Muuda. Objektile liigipääsu piiramiseks tuleb staatuse lahtris valida "Blokeeritud". Vastasel juhul vali "Aktiivne". Kui kasutaja staatus objektil on blokeeritud - siis järgmisel sisselogimisel kasutaja seda objekti valikus ei näe.