Ehitusvigade fikseerimine ja juhtimine

KASUTAJATUGI

Enimlevinud küsimustele leiad vastuse siin. Detailne kasutusjuhend on kättesaadav logides sisse süsteemi (Help) ning sealsamas leiad ka tehnilise toe telefoninumbri.


Veapanga haldamine

  • Veapanka kasutatakse objekti käigus tekkivate probleemide lahendamiseks. Veapank on otseselt seotud ülesannete mooduliga. Tavaliselt võib probleemi lahendamise protsessi jagada kolmeks etapiks: probleemi tuvastamine, parandus, kontroll. Kõigepealt registreeritakse probleem ning antakse maksimaalset infot probleemi kohta. Isikutel , kes hakkavad probleemi lahendama, on tähtis saada võimalikult palju informatsiooni probleemi kohta. Ühel probleemil võib olla mitu lahendust või isikut, kes täites erinevaid ülesandeid hakkavad probleemi lahendama. Igal kasutajal on olemas "Minu ülesanded" list mida kasutaja näeb ja on kogu aeg kursis, mida peab objektil tegema. Uue ülesande registreerimisest teavitatakse kasutaja e-posti teel.