Blanketid, dokumendid, kaustad

KASUTAJATUGI

Enimlevinud küsimustele leiad vastuse siin. Detailne kasutusjuhend on kättesaadav logides sisse süsteemi (Help) ning sealsamas leiad ka tehnilise toe telefoninumbri.


Vormid ja dokumendid

  • Selleks, et kiiresti ja struktureeritult sisestada uued andmed süsteemi saab kasutada spetsiaalseid vastavalt ehitusseadustikule loodud täitevorme. Pärast salvestamist vorm on nähtav süsteemis dokumendina, mida saab välja printida , muuta, jagada, allkirjastada või kustutada. Iga dokumendiga on seotud kindel võimalike tegevuste komplekt menüüs, mis sõltub dokumendi tüübist. Selle menüü avamiseks tabelis on vaja valida dokument klõpsades üks kord parema hiire klahviga. Ilmuvas menüüs on näha võimalike tegevusi.

    Dokumendi menüü


Dokumentide säilituskaustad

  • Dokumentatsiooni järjestuse mõttes süsteemis on võimalik kasutada kaustaid, mis on saadaval vasakus menüüs. Kaustasid on võimalik iseseisvalt luua, nimetada ümber, kustutada ning liigutada ühest kaustast teisse kasutades Drag&Drop funktsiooni. Dokumentide arv kaustas ei ole piiratud. Selleks et luua dokument kohe kindlas kaustas tuleb esialgu valida vastav kaust ning seejärel vajutada dokumendi loomise nuppu tabelis. Dokument salvestatakse nõutud kausta pärast salvestamise nuppu vajutamist dokumendil. Teine võimalus dokumendi liigutamiseks vajalikku kausta on hiire vasaku nupuga vajutamine dokumendi peale ning selle lohistamine vastavasse kausta, nagu joonisel näidatud.

    Dokumentide säilituskaustad