Planeerimistarkvara

Halda oma ajakavasid ja hoia neid ajakohasena.
Proovi tasuta

Planeeri töid

Buildocsi GANTT planeerija on tõhus vahend, et planeerida ja visualiseerida ehitustöid ning jälgida töövoogu. Ükski muutus ajakavas ei jää enam kahe silma vahele tänu GANTT graafikutele.

GANTT

Peaaegu iga ehitusobjekt vajab GANTTi abil koostatud graafikut, mida edastatakse MS Projecti vormis või PDF-failina. Ükski nendest variantidest ei võimalda kohest sünkroniseerimist. Buildocsi platvorm võimaldab aga jälgida muutusi ajakavades reaalajas. GANTT planeerija baasil tekivad ülesanded, mis kajastuvad ka ülesannete moodulis. Selleks, et püsida graafikus, saadab süsteem meeldetuletusi vastutavatele isikutele.

Ajaplaneerimine

Iga ehitaja eesmärk on lõpetada ehitusobjekt õigel ajal ja eelarve raames.
Ehitusprotsessi ajakava on tänu GANTT planeerijale jaotatud etappideks. See annab parema ülevaate sellest, mis ehitusplatsil toimub.
See lubab sul olla alati üks samm ees!

Rohkem rakendusi