Tööohutus ennekõike

Enneta tööõnnetusi ehitusplatsil.
Proovi tasuta

Muuda ehitusplats töötajate jaoks ohutuks

Ehitusplatsil juhtub vahepeal õnnetusi ja see mõjutab nii ehitajaid kui ka tööandjaid. Tööohutus ja tervisekaitse on väga olulised nii töötajate kui ka tööandjate jaoks. Õnnetuste ennetamiseks ehitusplatsil, on Buildocs loonud lahenduse, mille abil saab fikseerida ja teavitada vastutavaid isikuid ning kontrollida, kas ja kuidas probleem on lahendatud.

Õnnetuste ennetamine

Õnnetuste ennetamine on esmatähtis. Selleks, et ära hoida tööõnnetust ehitusplatsil, on vaja läbi viia tehnilisi kontrolle. See protsess vajab suurt tähelepanu, korrektsust ja rohkelt paberitööd. Buildocsi platvorm pakub eeltäidetud tööohutusvorme ja kasutajate teavitussüsteemi, et vähendada riske tööplatsil. Süsteem salvestab ja arhiveerib kõik andmed ning neid saab kasutada igal ajal.

Märka probleeme

Kohe kui ilmneb probleem, on sul vaja vaid märkida see süsteemis ja lisada vastutav isik.
Vastutav isik saab otsekohe teavituse ja probleemne koht parandatakse kordades kiiremini.

Lahenda probleeme

Töötaja saab kohe teavituse meiliaadressile, kui on tekkinud probleem. E-kiri sisaldab probleemi liiki ja selle detailset kirjeldust.

Rohkem rakendusi